mardi 9 septembre 2008

PRINTEMPS


La Muse n’ayant point d’âge mûr,

La Poésie reste à jamais avec la vie

Le Printemps, don de la Nature,

Resplendit sur terre à l’infini.


Traduction de THÂN TRỌNG SƠN

XUÂN CỦA ĐẤT TRỜINàng Thơ không có tuổi già

Ngàn năm thơ vẫn là thơ của đời

Như Xuân vốn của đất trời

Mùa Xuân bất tận rạng ngời nước non.TÔN NỮ HỶ KHƯƠNG


Aucun commentaire: