mercredi 17 septembre 2008

ÉPILOGUE -
J ’aime ces vers si profonds par leur simplicité

Qui depuis toujours pénètrent bien notre cœur

A travers la traduction j ’oserais les dédier

À toutes les âmes sœurs d ’ici et d ’ailleurs.LỜI BẠTThơ giản dị nên thơ càng sâu lắng

Lời nhẹ nhàng dễ đi thẳng hồn người

Xin tạm mượn qua đôi dòng chuyển ngữ

Gửi đến ai chút vị ngọt cho đời.THÂN TRỌNG SƠN( Trích "ENTRE NOUS ", tuyển tập thơ dịch của TTS. )


Aucun commentaire: