mercredi 3 septembre 2008

HƯỚNG DƯƠNG
Mọi ngày trong tuần

Vào mùa đông vào mùa thu

Trên bầu trời Paris

Các ống khói nhà máy chỉ nhả khói xám.


Nhưng mùa xuân đang tới với đóa hoa giắt trên tai

Khoác tay một cô gái xinh đẹp

Hướng dương Hướng dương

Đó là tên của đóa hoa

Biệt danh của cô gái

Nàng không có tên lớn không có họ

Và khiêu vũ ở góc đường phố

Belleville ở Séville.


Hướng dương Hướng dương Hướng dương

Điệu luân vũ nơi những góc phố

Và những ngày đẹp trời đã tới

Cùng với chúng là cuộc sống đẹp tươi.


Thần giữ ngục Bastille hút điếu thuốc gi-tan xanh

Trên bầu trời tình tứ

Trên bầu trời Séville trên bầu trời Belleville

Và ngay cả bầu trời của bất cứ nơi đâu.


Hướng dương Hướng dương Hướng dương

Đó là tên của đóa hoa

Biệt danh của cô gái.THÂN TRỌNG SƠN

Dịch từ tiếng PhápTOURNESOLTous les jours de la semaine

En hiver en automne

Dans le ciel de Paris

Les cheminées d’usine ne fument que du gris.


Mais le printemps s’amène une fleur sur l’oreille

Au bras une jolie fille

Tournesol Tournesol

C’est le nom de la fleur

Le surnom de la fille

Elle n’a pas de grand nom pas de nom de famille

Et danse au coin des rues

À Belleville à Séville.


Tournesol Tournesol Tournesol

Valse des coins de rues

Et les beaux jours sont venus

La belle vie avec eux.


Le génie de la Bastille fume une gitane bleue

Dans le ciel amoureux

Dans le ciel de Séville dans le ciel de Belleville

Et même de n’importe où.


Tournesol Tournesol Tournesol

C’est le nom de la fleur

Le surnom de la fille.JACQUES PRÉVERT

Aucun commentaire: