dimanche 17 août 2008

VIẾT CHO VỢ SẮP CƯỚI
Cám ơn cà phê cho ta không ngủ

Đốt thuốc trong đêm soi rõ đời mình

Nửa kiếp lênh đênh nay gần bến đỗ

Hạnh phúc hồng ôi hạnh phúc mông mênh.Cám ơn gió lạnh cho ta không ngủ

Còi hụ nửa khuya chăn gối đợi chờ

Em vào đời ta em nào có biết

Ngày tháng hồng ngày tháng hết bơ vơ.Cám ơn cô đơn cho ta không ngủ

Thao thức ngóng trông, ấm cúng hẹn hò

Tháng sáu về cho sớm tròn ước nguyện

Buổi mai hồng, buổi kết tóc xe tơ.Cám ơn trời mưa cho ta không ngủ

Từng giọt trên không, từng giọt trong hồn

Từng nụ mầm xanh đâm hoa kết trái

Đời có em rồi mong ước gì hơn.


DALAT 11/6/1974

Xin ai đừng hỏi tại sao

Tên Người tôi để lẫn vào trong thơ !

TTS.

Aucun commentaire: