lundi 18 août 2008

BÀI CHO SOLANGECó phải nhớ nhà không đấy
Mà sao áo trắng tần ngần
Mặc ai thay hình đổi dạng
Riêng mình vẫn nét Đông phương.


Dạ hội mừng Xuân Ất
Hợi 1995 tại Trung Tâm Nghiên Cứu Sư Phạm Quốc Tế
SÈVRES. Chị em xênh xang kiểu cọ robe jupe hoa hòe, riêng Em
áo trắng đơn sơ
mộng trắng trong.
Bài đề tặng ảnh Solange.

Aucun commentaire: