lundi 25 août 2008

BÀI CHO BÉATRICE


Chia tay chẳng nói chẳng năng

Chọn tulipe , bỏ bằng lăng quê nhà ?
Chỉ vì hương sắc loài hoa
Vì cối xay gió, hay là vì ai ?
Rồi đây đất khách quê người
Có còn giữ được tiếng cười hồn nhiên ?


Thân Trọng Sơn
Paris, ngày về - 30/6/1995

Aucun commentaire: