dimanche 17 août 2008

BỘ MẶT DỊU HIỀN VÀ NGUY HIỂM CỦA TÌNH YÊUBộ mặt dịu hiền và nguy hiểm
của tình yêu
đã hiện ra với em
một buổi chiều
sau một ngày dài đằng đẵng
Có lẽ đấy là một xạ thủ
với cây cung của chàng
hoặc là một nhạc công
cùng với chiếc thụ cầm.
Em không biết nữa
Em không biết gì hết
Điều mà em biết
là chàng đã làm em bị thương
Có lẽ bằng một mũi tên
Có lẽ bằng một bài hát
Điều mà em biết
là chàng đã làm em bị thương
bị thương ở tim rồi
và đời đời
Nóng nóng như đốt như thiêu
vết thương của tình yêu.


( Dịch từ tiếng Pháp )

LE TENDRE ET DANGEREUX VISAGE DE L’AMOUR

Le tendre et dangereux

visage de l’amour

m’est apparu un soir

après un trop long jour

C’était peut-être un archer

avec son arc

ou bien un musicien

avec sa harpe

Je ne sais plus

Je ne sais rien

Tout ce que je sais

c’est qu’il m’a blessée

peut-être avec une flèche

peut-être avec une chanson

Tout ce que je sais

c’est qu’il m’a blessée

blessée au cœur

et pour toujours

Brûlante trop brûlante

blessure de l’amour.


JACQUES PRÉVERT


Aucun commentaire: