dimanche 17 août 2008

BÀI CAHôm nay là ngày mấy

Hôm nay như mọi ngày

Cô bạn của tôi ơi

Hôm nay như suốt cả đời

Em yêu của anh ơi

Chúng ta yêu nhau và chúng ta đang sống

Chúng ta đang sống và chúng ta yêu nhau

Và chúng ta không biết cuộc đời là gì đâu

Và chúng ta không biết hôm nay là ngày mấy

Và chúng ta không biết tình yêu nó ra sao.


Dịch từ tiếng Pháp

CHANSON


Quel jour sommes-nous

Nous sommes tous les jours

Mon amie

Nous sommes toute la vie

Mon amour

Nous nous aimons et nous vivons

Nous vivons et nous nous aimons

Et nous ne savons pas ce que c’est que la vie

Et nous ne savons pas ce que c’est que le jour

Et nous ne savons pas ce que c’est que l’amour.

JACQUES PRÉVERT

Aucun commentaire: