lundi 3 novembre 2008

AIMER

Aimer, c’est mourir dans son cœur un peu,

Ceux qui aiment sont-ils en retour aimés ?

Ils reçoivent peu après avoir tant donné.

On les trahit ou ils passent pour inconnus.Aux moments òu ils sont réunis ou séparés

La lune, les fleurs, tout perd sa fraîcheur,

Ceux qui aiment sont-ils en retour aimés ?

Aimer, c’est mourir un peu dans son cœur.Dans un sombre milieu ils se sont égarés,

Ces passionnés poursuivant toujours une image,

Et le monde n’est que désert et mirage,

Et l’amour, des fils emmêlés.

Aimer, c’est mourir dans son cœur un peu.Traduction de THÂN TRỌNG SƠN

9 / 2008


YÊU


Yêu, là chết ở trong lòng một ít,

Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu?

Cho rất nhiều, song nhận chẳng bao nhiêu,

Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết


Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt,

Tưởng trăng tàn, hoa tạ với hồn tiêu,

Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu!

- Yêu, là chết ở trong lòng một ít


Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt

Những người si theo dõi dấu chân yêu

Và cảnh đời là sa mạc vô liêu

Và tình ái là sợi dây vấn vít

Yêu, là chết ở trong lòng một ítXUÂN DIỆUAucun commentaire: