vendredi 13 février 2009

KHU VƯỜN
Hàng ngàn và hàng ngàn năm

Không thể nào đủ

Để nói lên

Giây phút ngắn ngủi của vĩnh cửu

Lúc em ôm hôn anh

Lúc anh ôm hôn em

Một sớm mai trong ánh sánh mùa đông

Trong công viên Montsouris ở Paris

Ở Paris

Trên trái đất

Trái đất vốn là một tinh tú


THÂN TRỌNG SƠN

Dịch từ tiếng Pháp
LE JARDIN


Des milliers et des milliers d’années

Ne sauraient suffire

Pour dire

Le petite seconde d’éternité

Où tu m’as embrassé

Où je t’ai embrassée

Un matin dans la lumière de l’hiver

Au parc Montsouris à Paris

À Paris

Sur la terre

La terre qui est un astre.


JACQUES PRÉVERT


Aucun commentaire: