jeudi 4 juin 2009

BỮA ĂN SÁNG


Chàng bỏ cà phê

Vào trong cái tách

Chàng đổ thêm sữa

Vào tách cà phê

Chàng lại bỏ đường

Vào cà phê sữa

Với chiếc thìa nhỏ

Chàng đã khuấy đều

Uống cà phê sữa

Chàng đặt tách xuống

Chẳng nói gì tôi

Rồi chàng châm thuốc

Thở vòng khói tròn

Và gạt tàn thuốc

Trong chiếc gạt tàn

Chẳng nói gì tôi

Cũng chẳng buồn nhìn

Rồi chàng đứng dậy

Đội mũ lên đầu

Và khoác vội vào

Chiếc áo đi mưa

Vì trời đang mưa

Thế rồi chàng đi

Đi ngay trong mưa

Không nói một câu

Không nhìn tôi nữa

Để tôi lặng lẽ

Ôm đầu trong tay

Và tôi bật khóc.


THÂN TRỌNG SƠN


Dịch từ tiếng Pháp
DÉJEUNER DU MATIN


Il a mis le café

Dans la tasse

Il a mis le lait

Dans la tasse de café

Il a mis le sucre

Dans le café au lait

Avec la petite cuillère

Il a tourné

Il a bu le café au lait

Et il a reposé la tasse

Sans me parler

Il a allumé

Une cigarette

Il a fait des ronds

Avec la fumée

Il a mis les cendres

Dans le cendrier

Sans me parler

Sans me regarder

Il s’est levé

Il a mis

Son chapeau sur sa tête

Il a mis

Son manteau de pluie

Parce qu’il pleuvait

Et il est parti

Sous la pluie

Sans une parole

Sans me regarder

Et moi j’ai pris

Ma tête dans ma main

Et j’ai pleuré.JACQUES PREVERT
Aucun commentaire: