mercredi 9 septembre 2009

VĂN BIA NGÀI THÂN ĐẠI LANGLăng Mộ Ngài THÂN ĐẠI LANG tại An Lỗ
VĂN BIA NGÀI THÂN ĐẠI LANG - THỦY TỔ HỌ THÂN THỪA THIÊN - HUẾ

MẶT 1 CỦA VĂN BIA: THÂN TỘC


Từng nghe: Cây có cội, nước có nguồn. Đó là lời giáo huấn tự bao đời của cổ nhân, nay trở thành luân thường đạo lý vậy.

Thân tộc vốn dòng họ Giáp, phát tích từ miền thượng Bắc Giang, đời đời làm động chủ Động Giáp, Châu Lạng. Từ Hoa Lư núi non hiểm trở, đến Thăng Long phát thếrồng bay, nước Đại Việt không ngừng mở mang bờ cõi... Từ vị thế vùng trời một cõi, Động Giáp thành giải phên dậu cực Bắc của Lý triều. Sử sách lưu danh sự kiện ngài Giáp Thừa Quí trở thành Phò mã từ đầu đời Lý (1010-1225), ân điển ngự ban họ Thân thành Thân Thừa Quí, được tôn xưng Thân tộc Thuỷ tổ. Từ đây, Ngài mở trang sử mới của dòng họ trong quốc sử Việt Nam, rồi lần lượt con cháu Ngài là Thân Thiệu Thái, Thân Cảnh Phúc đều trở thành Phò mã.

Cuộc kháng chiến chống Tống thành công (1075-1077), ghi dấu công lao rỡ ràng của vị Tướng lĩnh - Phò mã tài ba Thiên thần Động Giáp Thân Cảnh Phúc. Lễ hội Đền Hả muôn thuở còn ghi, từ Lục Ngạn toả khắp non sông.

Họ Thân có hậu nhân dưới một người trên muôn người trong Nhị thập bát tú: Tao Đàn phó soái, Tiến sĩ, Đông các Đại học sĩ, Thượng thư bộ Lại, Tế Tửu Quốc Tử Giám Thân Nhân Trung thời Hồng Đức, sống mãi với tuyên ngôn bất hủ: Hiền tài là nguyên khí quốc gia, soạn khắc trên Văn bia tiến sĩ khoa Nhâm Tuất (1442) tại Văn Miếu. Thuở ban sơ ba đời Phò mã, đến thời Lê ba đời Tiến sĩ, được ngự ban Thập Trịnh đệ huynh liên quí hiển, Nhị Thân phụ tử mộc ân vinh.

Dấu ấn đền Tả Phủ vùng Lạng Sơn thờ danh nhân, nhà ngoại giao - kinh tế lỗi lạc Hán Quận công Thân Công Tài (1620-1683), người điểm tô trang sử bang giao hữu hảo Việt Nam - Trung Quốc, lập nên phố chợ Kỳ Lừa, được nhân dân vùng biên tôn xưng Lưỡng quốc khách nhân...

Gia phả được quốc sử lưu danh, Thân tộc gắn liền với vận mệnh nước nhà từ Lý triều suốt hành trình thiên niên kỷ. Thân tộc nhất gia từ cội nguồn Động Giáp, vươn đến chốn kinh kỳ Thăng Long, hoà mình vào cuộc mở cõi về Nam, đến vùng Gia Định, rồi vươn xa năm châu bốn biển.

Cây Thân tộc vững chãi cùng dân tộc, cành lá sum suê, hoa trái đầy cành. Công lao trời biển của tiền nhân, bút mực nào kể xiết! Vài dòng điểm xuyết, lưu danh hậu thế. Nhớ về vùng Đất Tổ, nhớ về Dòng Họ, cho xứng đáng với tiền nhân. Tự hào thay!


Hậu thế cẩn đề
Trọng Hạ, Kỷ Sửu (2009)

Aucun commentaire: