vendredi 20 mars 2009

PREMIÈRE LEÇON POUR SON ENFANTLe pays natal, c’est quoi, maman,
La maîtresse dit qu’il faut l’aimer
Le pays natal, c’est quoi, maman,
On y pense bien une fois parti au loin.Le pays natal, c’est la grappe de caramboles sucrées
Que tu cueilles en grimpant l’arbre chaque jour
Le pays natal, c’est le chemin de l’école familier
Ombragé de papillons jaunes à ton retour.Le pays natal, c’est le beau cerf-volant
Qu’à ton enfance tu fais voler au champ

Le pays natal, c’est la petite barque

Qui agite doucement l’eau du courant.Le pays natal, c’est le petit pont de bambou

Que traverse maman voilée d’un chapeau

C’est le parfum des fleurs de la prairie
Qui embaume le sommeil des nuits d’été.Le pays natal, c’est le jaune des fleurs de courge

C’est le mauve de la haie de baselles

C’est le rouge des rangées d’hibiscus

C’est le blanc pur des fleurs de lotus.Le pays natal, on n’en a qu’un seul,

Comme on a chacun une seule mère

Le pays natal, si on n’y pense pas ...Traduction de THÂN TRỌNG SƠN

( Pour PTAN )BÀI HỌC ĐẦU CHO CONQuê hương là gì hở mẹ
Mà cô giáo dạy phải yêu

Quê hương là gì hở mẹ

Ai đi xa cũng nhớ nhiều


Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay


Quê hương là con diều biếc

Tuổi thơ con thả trên đồng

Quê hương là con đò nhỏ

Êm đềm khua nước ven sông

Quê hương là cầu tre nhỏ

Mẹ về nón lá nghiêng che
Là hương hoa đồng cỏ nội
Bay trong giấc ngủ đêm hè

Quê hương là vàng hoa bí
Là hồng tím giậu mồng tơi
Là đỏ đôi bờ dâm bụt

Màu hoa sen trắng tinh khôi


Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi

Quê hương nếu ai không nhớ...ĐỖ TRUNG QUÂNGhi chú của người dịch :

Bài này theo thể thơ 6 chữ, mỗi khổ bốn câu. Khổ thơ cuối, sau câu “ Quê hương nếu ai không nhớ…” tác giả bỏ lửng. Bài thơ lúc đầu được làm đề tặng bé Quỳnh Anh (con của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, khi đó mới một tuổi), đăng lần đầu năm 1986 ở báo "Khăn quàng đỏ". Khi đăng bài này thì người biên tập (Việt Nga, con của nhà thơ Lê Giang) có bỏ một vài đoạn và thêm một câu "Sẽ không lớn nổi thành người" ở cuối cùng.

Trong tập thơ "Cỏ hoa cần gặp" (1991), tác giả đã đăng lại nguyên bản.

Nhạc sĩ Giáp Văn Thạch phổ nhạc theo bài đăng năm 1986 và đổi tên là Quê hương.

( Theo : : http://www.rfa.org/vietna...-mlam-10052008105607.html )

Aucun commentaire: