lundi 12 septembre 2011

KHÁT VỌNG MONG MANH

" Người đi tình để lại

Tình xa lòng vấn vương "


Tìm về một cõi tình thơ

Mây giăng phố núi sương mờ lối hoa .


Mím môi ngăn giọt lệ nhòa

Em vung chén ngọc

Vỡ òa đêm thanh .


Tình trần một thoáng mong manh

Đường trần bước tiếp loanh quanh mịt mờ .


Vương nhau chút bụi phấn hờ

Chỉ là ảo ảnh giấc mơ nửa vời .


Mặt hồ nhẹ hạt sương rơi

Chút tình để lại cho người vấn vương .


HƯỚNG DƯƠNG PTM

Dalat 1/9/2011


Aucun commentaire: