jeudi 21 février 2013

Not Just for the Ride.
There was a young lady of Niger
Who smiled as she rode on a tiger:
They came back from the ride
With the lady inside
And the smile on the face of the tiger.

( Anonymous )

Thơ của tác giả khuyết danh.

Cô gái cỡi cọp
Thong thả dạo chơi
Vui tươi hớn hở
Môi nở nụ cười.
Khi về cô gái
Vô bụng cọp ngồi
Cọp già khoái chí
Miệng cười rất tươi.


Cô gái ngồi trên lưng cọp
Miệng cười, mặt tươi như hoa.
Giấu cô gái trẻ trong bụng
Cọp đưa cô trở về nhà.
Nụ cười trên môi cô gái
Chuyển sang trên mặt cọp già.


Ngồi trên lưng cọp dạo chơi
Cô gái vui vẻ miệng cười thật xinh.
Lúc về cô gái buồn tình
Chui vô bụng cọp thu mình nằm trong.
Ông hùm chậm bước thong dong
Mỉm cười như thể chuyện không có gì.

TTS / 21/2/2013

2 commentaires:

roy van der Voort a dit…
Ce commentaire a été supprimé par l'auteur.
roy van der Voort a dit…

buồn thay ba mớ sự đời
được cỡi lưng cọp răng phơi ra cười
nử̉a con mắt, sáng nhìn người
nử̉a mắt còn lại quên thời mới qua

mưa không thuận, gió chẳng hòa
rơi từ lưng cọp xuýt xoa phận mình
vô đơn chí chốn vô minh
cọp đớp vào bụng giật mình nhìn ra
thấ́y miệng cọp khẽ cười ta

fb: ngua chung (Sydney, AU)