vendredi 18 mars 2011

HẸN MỘT NGÀY VỀ

HẸN MỘT NGÀY VỀ

Nhạc và Lời : LÊ HỮU MỤC ( 1955 )

Lời tiếng Pháp : VÕ LONG TÊ ( 1984 )

Về đây trong hoa lá, hỡi cánh chim giang hồ !

Về đây trong hương sắc thắm tươi say mơ.

Viens parmi ces fleurs, cher oiseau migrateur !

Viens ici fêter couleurs et senteurs.

Huế lơ lửng dòng Hương năm tháng còn vương lời ai mong chờ

Huế trong tiếng dịu êm cô lái bên sông còn vang lời thơ.

Hué et son cours d’eau nommé Parfum vivent d’attendre

Hué vibre toujours de poésie et d’amour tendre.

Tình xưa không vỡ bao giờ

Mùa xưa còn thơm ngàn gió.

L’amour scellant nos ans

Déjoue l’oeuvre du temps.

Chiều hè mờ trong sương khói mong manh.

Chờ người về trong hương thu trong xanh.

L’été et ses soirées atones

Prendront fin au prochain automne.

Về đây trong hoa lá, hỡi cánh chim giang hồ !

Về đây trong hương sắc thắm tươi say mơ.

Viens parmi ces fleurs, cher oiseau migrateur !

Viens ici fêter couleurs et senteurs.

Huế lơ lửng dòng Hương năm tháng còn vương lời ai mong chờ

Huế trong tiếng dịu êm cô lái bên sông còn vang lời thơ.

Hué et son cours d’eau nommé Parfum vivent d’attendre

Hué vibre toujours de poésie et d’amour tendre.

Mùa hương hẹn đến khi về.

Lòng xanh còn in trời Huế.

Je t’ai promis le jour,

De mon prochain retour.

Trầm trầm thuyền đem thương nhớ qua sông

Trập trùng trời mây bay trong mênh mông.

Hélas ! Langueur et nostalgie

Rongent ma vie endolorie.

Từ đây sông xa bến, thuyền lướt theo trăng ngà

Il m'est douloureux d’avoir dû quitter Hué

Trời đầy sương lạnh lẽo có ai bơ vơ

Triste est le destin d’un pauvre exilé.

Gỡ tay vướng mà đi, sông nước biệt ly, người xa kinh kỳ.

Hué présente en toi, sera en moi comme mon âme

Giữa sương gió ngàn khơi, đăm đắm trông ai, cầu mong ngày vui.

Ceux qui aiment Hué seront toujours tout feu tout flammes.


Aucun commentaire: