mardi 28 décembre 2010

HAPPY NEW YEAR

1 commentaire:

pham thi anh nga a dit…

Anh S. ơi, lời chúc mừng năm mới gởi từ gmail lại cũng bị .. trả lui. Mần răng chừ? Ông 'già hư' của anh rứa là cương quyết tuyệt giao với ST rồi!